Reforma d’una casa de cós de 1895
Rehabilitació integral i ampliació d’un habitatge
Reforma d’una casa vella
Construcció d’un cobert
Unió de dos habitatges
Transformació d’una clínica dental a un habitatge