UNIÓ DE DOS HABITATGES

Es va fer el mobiliari a mida, amb fusta, es va posar un paviment de fusta massissa, i es va fer la reforma de tota la cuina. Tots els materials utilitzats són naturals, tractaments de la fusta, pintures, laques de mobles, materials ceràmics i taulell de cuina sense problemes de radioactivitat.

La segona part es la de dia. En primer lloc trobem el moble de la televisió i l’accés a l’escala que va a l’altell. Aquesta escala abans oberta, s’ha tancat amb un moble gran, semitransparent, que dóna al menjador i a la vegada a l’escala. Just davant d’aquest moble es posa el sofà.
Al final, trobem la cuina on es va afegir un taulell central de treball i on recolzar la taula.
El mobiliari de fusta resol totes les superfícies retranquejades, a vegades pintada en blanc, a vegades deixada vista.

Fotografies: La Tercera Pell