CANCELL – REFORMA ENERGÈTICA

Aquesta és una intervenció que tenia dues finalitats: ordenar d’una manera més adient l’espai entrada-sala i augmentar el confort tèrmic.
Abans hi havia un moble d’obra que protegia de les vistes de l’interior i obligava a accedir a la sala per l’esquerra i a creuar en diagonal la sala d’estar-menjador per anar a la resta de les estances. Aquest pas diagonal impedia que sofà i taula trobessin el seu lloc; fos com fos, l’espai sempre era un lloc de pas.
D’altra banda, el moble no tancava l’entrada respecte de la sala, per tant, l’única protecció tèrmica dintre-fora era el tancament de façana: paret no aïllada, fusteries i vidres senzills.

El cancell planteja l’accés a la sala per la dreta i per tant no cal travessar en diagonal per anar a la resta de la casa, aconseguint que la distribució del mobiliari sigui més clara i alhora genera un espai més acotat per als jocs dels nens, així no estan barrejats amb la sala d’estar-menjador.
El cancell funciona com a espai intermig dintre-fora de tal manera que fa de coixí tèrmic. Tota l’estructura i portes són de fusta natural massissa, tractada amb lasurs per a interiors i els vidres són dobles amb càmera d’aire. També hi ha un armari d’abrics dintre el cancell i espai per a les bicicletes, definint l’espai de rebedor.

Fotografies: La Tercera Pell