REFORMA DE CASA DE CÓS DE 1895

Afrontar la reforma de casa l’àvia vol dir que treballarem amb uns clients que ja han viscut la casa i que per tant tenen molta informació valuosa del que li passa a banda de totes les seves expectatives personals. Això ens dona un programa complex que enriqueix el projecte i el resultat. Saben què volen transformar per millorar i a més volen eficiència energètica de l’edificació i dels sistemes utilitzats. La bioarquitectura desconeguda per ells en un principi acaba prenent molta importància durant el procés i acaba definint la manera de procedir i els materials a utilitzar.

Les necessitats d’espai per la família i les qualitats que es demana als espais condicionen i conformen la distribució del projecte. Es recuperen elements antics de la casa, fusteries, paviments, el xup del pati, que mantenen molt del caràcter que tenia la casa alhora que s’incorporen al disseny elements nous que milloren la llum natural, el clima interior i les visuals de l’habitatge. Aïllar, millorar les condicions d’humitat, calefactar de manera eficient donen un extra al conjunt en la part més sensorial i de confort vivencial de la nova llar.

Fotografies: La Tercera Pell