Habitatge d’estil eivissenc amb piscina exterior. 

Estructura de coberta amb fusta de Sabina, aillament continuo sense ponts tèrmics i vidres baix emissius. 

Projecte amb qualificació energètica A