REFORMA D’UNA CASA 

Degut a un excés de construcció a la part posterior de la parcel·la, la casa era ombrívola, humida i freda. L’estructura de bigues de fusta estava molt malmesa per la humitat i els tèrmits.
Els requisits eren mínims, 3 habitacions, bany a la planta baixa, cuina-menjador-estar i pati.
El projecte consistia en tirar a terra tota construcció posterior i deixar l’edifici just a la línia on el Pla General ho permetia. D’aquesta manera quedaven les dues façanes de planta baixa i primera al descobert i a mercè del sol. Potenciada aquesta faceta, es va posar un armari traster al final del pati seguint l’estètica del paviment, es va posar un moble auxiliar per guardar barbacoa i eines.

A la planta baixa es va posar un bany a l’habitació de l’entrada que pot quedar oberta com un gran rebedor, després l’escala i la resta cuina-menjador-estar comunicat directament amb el pati. A la planta de dalt només es va reformar el que ja hi havia i es va potenciar el cal ras de voltes de mocador existents mitjançant la il·luminació. Les humitats es van resoldre aïllant tot el terra i posant doble envà ventilat a les mitgeres de planta baixa.

Fotografies: La Tercera Pell