Condicions legals – Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels texts, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de La Tercera Pell, S.C.C.L.. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de La Tercera Pell, S.C.C.L.. Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals La Tercera Pell, S.C.C.L. no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs.
La Tercera Pell, S.C.C.L. pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, La Tercera Pell, S.C.C.L. no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota  l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Privadesa – Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és La Tercera Pell, S.C.C.L. (d’en Palmerola,  12, 1. 2. 08302 Mataró), amb el CIF F66807355 i la finalitat dels quals és només de suport a les persones de contacte. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic contacte@latercerapell.com. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que La Tercera Pell, S.C.C.L. faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a La Tercera Pell, S.C.C.L. per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per La Tercera Pell, S.C.C.L..

Dret– El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a La Tercera Pell, S.C.C.L..

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a contacte@latercerapell.com i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

LOPD

Dret d’accés
Totes  les  persones  que  ho  desitgin  poden  exercir  el  dret  d’accés  per  saber  quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de La Tercera Pell, S.C.C.L.(*)
Dret de rectificació
 Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de La Tercera Pell, S.C.C.L.(*)
Dret a oposició
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de La Tercera Pell, S.C.C.L.(*)
Dret a cancel·lació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de La Tercera Pell, S.C.C.L.(*)(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007 i la Directiva Europea 2016/680, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.